Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล

3 เมษายน 2019   admin  
Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล

มอบฟีดข่าวที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้แต่ละราย ผู้ใช้ตอบคำถามง่ายๆเมื่อเริ่มแอปเป็นครั้งแรกจากนั้นแอปพลิเคชันจะกรองข่าวที่เหมาะสำหรับความสนใจส่วนตัวของผู้ใช้ ด้วยการใช้งานประจำวันแอปพลิเคชันจะวิเคราะห์และเรียนรู้ว่าใครเป็นผู้อ่านและแนะนำบทความใหม่ ๆ ที่จะปรับเปลี่ยนฟีดข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป อะนิเมะปรับแต่งเครื่องมือปรับแต่งแอ็พเกมให้เป็น “Hacka Dolls” สามชิ้น ได้แก่ AI ความบันเทิงส่วนบุคคลและเครื่องแม่บ้าน Hacka Doll # 1 อนันดาตุ๊กตา Hacka # 2 และ Otaku Hacka Doll # 3

 

Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล ตอนที่ 01

Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล ตอนที่ 02

Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล ตอนที่ 03

Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล ตอนที่ 04

Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล ตอนที่ 05

Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล ตอนที่ 06

Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล ตอนที่ 07

Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล ตอนที่ 08

Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล ตอนที่ 09

Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล ตอนที่ 10

Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล ตอนที่ 11

Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล ตอนที่ 12

Hacka Doll the Animation แฮคก้าดอล ตอนที่ 13

 

ดูสำรอง

 

ตอนที่ 01

ตอนที่ 02

ตอนที่ 03

ตอนที่ 04

ตอนที่ 05

ตอนที่ 06

ตอนที่ 07

ตอนที่ 08

ตอนที่ 09

ตอนที่ 10

ตอนที่ 11

ตอนที่ 12

ตอนที่ 13

 

 

Tags: