King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 1-13 ซับไทย

19 กันยายน 2018   admin  
King of Bandit Jing ราชาจอมโจร

เรื่องย่อ เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับ จิ๊ง หนุ่มน้อยผู้ถูกได้รับสมญานามว่า “ราชาที่ขุนโจร” ที่ลักขโมยได้ถึงแม้ว่าจะ ดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้า กับคู่ขานาม คิลนกบ้า(กา)ที่โคตรจะเจ้าชู้เลย = =” เดินทางออกลักขโมยสิ่งต่างๆที่เป็นยอดเยี่ยมที่ของหายาก โดยที่แต่ละในตอนนั้นจะมีเด็กหญิงเป็นบุคคลที่เกี่ยวพันกับของพวกนั้น จากการที่ได้ลักขโมยสิ่งต่างๆนั้น เขาก็ได้รับทั้งยังประสบการณ์แล้วก็คติแง่คิดต่างๆอีกด้วย

 

 

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 01

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 02

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 03

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 04

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 05

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 06

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 07

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 08

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 09

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 10

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 11

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 12

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 13

 

ดูสำรอง

 

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 01

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 02

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 03

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 04

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 05

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 06

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 07

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 08

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 09

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 10

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 11

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 12

King of Bandit Jing ราชาจอมโจร ตอนที่ 13

 

 

Tags: