Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 1-22 พากย์ไทย

19 กันยายน 2018   admin  
Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1

เรื่องย่อ เรื่องราวได้กล่าวขึ้นในปี 2113 เป็นสมัยที่การปกครองทางด้านสังคมได้มีการนำเอาระบบข้อบังคับไฮเทคที่มีชื่อว่า “Sibyl System” เข้ามาบังคับใช้ราษฎร เพื่อหมายมั่นที่จะสร้างความเป็นเสถียรภาพและก็ระเบียบแบบแผนการดำนงชีพที่ดียิ่งขึ้นให้กับสามัญชนในสังคม… ทว่า… ด้วยข้อบังคับของ Sibyl System อันเปรียบเสมือนเป็นกฎที่ต้องปฏิบัติตามที่แนะนำมากยิ่งกว่าความเป็นหลักระบบประชาธิปไตยจนถึงเกินความจำเป็นนั้น กลับสร้างความคิดเห็นต่างที่ยากมากเกินยอมรับได้ นี่ก็เลยไม่ต่างอะไรจากข้อบังคับที่ชี้ให้คนไหนกันแน่เป็นคนใดกันตายได้ไม่ยาก เพราะเหตุว่าเมื่อ“ความถูกต้องแน่ใจ… ความถูกไม่ถูก… แล้วก็ความเสมอภาค” ได้ถูกวินิจฉัยจากระดับสีความต่างของสัมประสิทธิ์อาชญากรรม หรือที่เรียกว่า “ไซวัว-พาร์ท” ก็เลยมีผลทำให้ข้อคิดเห็นต่างเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวความคิดการต้านและก็ขั้นตอนทำลายกฎข้อบังคับการปกครอง ที่รอข่มเหงคลุมเหงอปิ้งไม่มีซึ่งความเป็นอิสระชน…

 

 

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 01

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 02

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 03

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 04

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 05

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 06

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 07

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 08

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 09

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 10

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 11

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 12

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 13

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 14

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 15

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 16

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 17

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 18

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 19

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 20

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 21

Psycho-Pass ไซโค พาส ถอดรหัสล่า ภาค 1 ตอนที่ 22

 

ดูสำรอง

 

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 01

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 02

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 03

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 04

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 05

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 06

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 07

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 08

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 09

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 10

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 11

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 12

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 13

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 14

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 15

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 16

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 17

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 18

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 19

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 20

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 21

Psycho-Pass ภาค 1 ตอนที่ 22

 

 

Tags: